Sidan innehåller annonslänkar
Daikin

Daikin Stylish FTXTA30/RXTA30

21995 kr
Kontrollera pris

Köp nu

Luftvä;rmepump Stylish 30 FTXTA30B2V1BW / RXTA30B2V1B Daikin

Fö;r nordiskt klimat
Stylish 30 ä;r utvecklad fö;r regioner med svå;ra vinterfö;rhå;llanden och har en kompakt och funktionell design, lä;mplig fö;r alla interiö;rer med en matt, kristallvit yta.

Lä;gre driftskostnader
Tack vare en unik fritt hä;ngande konvektor på; utomhusenheten ä;r defrostcykeln fö;rbä;ttrad vilket resulterar i lä;gre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is.

Fö;rdelar vä;rmen frå;n en vä;rmekä;lla
Vid installation jä;mte en vä;rmekä;lla (t.ex. eldstad eller ugn), och den instä;llda temperaturen ä;r nå;dd, fortsä;tter flä;kten gå; fö;r att erhå;lla en jä;mn temperatur i hela huset

Vä;rmer ner till -25 °C
Garanterad vä;rmekapacitet vid lå;ga omgivningstemperaturer, ner till -25 °C.

Fokuserat luftflö;de
Coanda-effekten optimerar luftflö;det fö;r ett komfortabelt klimat. Genom att anvä;nda sä;rskilt utformade luftriktare få;r man ett mer fokuserat luftflö;de som ger en bä;ttre temperaturdistribuering i rummet.

Vä;rmeboost
Vä;rmeboost vä;rmer snabbt upp ditt hem nä;r du startar luftkonditioneringen. Instä;lld temperatur nå;s 14% snabbare ä;n med en vanlig luftkonditionering (endast par).

Automatisk vä;xling mellan vä;rme/kyla
Den intelligenta vä;rmesensorn faststä;ller aktuell rumstemperatur och distribuerar luften jä;mnt i hela rummet innan den vä;xlar till ett luftflö;desmö;nster som riktar varm eller kall luft till de områ;den som behö;ver det.

R-32 media
Att vä;lja en R-32-produkt, minskar miljö;på;verkan med 68% i jä;mfö;relse med R-410A och leder direkt till lä;gre energifö;rbrukning tack vare dess hö;ga energieffektivitet

Ger bä;ttre, renare luft
Flash Streamer anvä;nder elektroner fö;r att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar fö;r att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort otrevliga lukter, fö;r en bä;ttre, renare luft.

Praktiskt taget ljudlö;s
Enheten ä;r så; tyst att du nä;stan glö;mmer att den finns dä;r.

Appstyrning
Genom Daikin Residential Controller kan du styra din inomhusenhet varifrå;n som helst med en app, via ett lokalt nä;tverk eller Internet. Rö;ststyrning kan ske via Amazon Alexa eller Google Assistant fö;r att styra huvudfunktioner, som bö;rvä;rde, driftlä;ge, flä;kthastighet etc.


Beställ Daikin Stylish FTXTA30/RXTA30 på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Daikin Stylish FTXTA30/RXTA30 inom kategorin Luftvärmepumpar.

Kategori: Luftvärmepumpar
Artikelnummer: 117436
Visa fler