Sidan innehåller annonslänkar
Daikin

Daikin ATXTP25M/ARXTP25R

15995 kr
Kontrollera pris

Köp nu

Luftvä;rmepump Daikin Comfora Siesta 25

Daikin Comfora Siesta 25 ä;r en luftvä;rmepump med hö;g effektivitet och komfort ner till-25 °C. Inomhusdelen har en kompakt och tidsenlig vä;ggmonterad design som passar bra att installera t ex ö;ver ytterdö;rr.

Tredimensionellt luftflö;de
3D-luftflö;det kombinerar vertikal och horisontell autoswing fö;r att cirkulera en strö;m med kall eller varm luft ä;nda ut i hö;rnen till och med i stora utrymmen.

Funktioner
Comfora Siesta har en fjä;rrkontroll med vilken du kan starta, stoppa och reglera på; distans. Du kan vä;lja mellan enbart flä;ktdrift, Econo-lä;ge, extra kraftfullt lä;ge, extra tyst, komfortlä;ge, nattdrift, avfuktningsprogram, autolä;gen m m.
Luftvä;rmepumpen har ä;ven 24-timmars timer, luftreningsfilter, sjä;lvdiagnos samt automatisk å;terstart efter strö;mavbrott.

Klarar svå;r vinter
Utomhusdelen ä;r utvecklad fö;r regioner med svå;ra vinterfö;rhå;llanden. Den har garanterad vä;rmekapacitet vid lå;ga omgivningstemperaturer, ner till -25 °C.
Tack vare en unik fritt hä;ngande konvektor på; utomhusenheten ä;r defrostcykeln fö;rbä;ttrad, vilket resulterar i lä;gre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is.

Styr med app och rö;st (tillval)
Daikin Residential Controller – styr din inomhusenhet varifrå;n som helst med en app, via ett lokalt nä;tverk eller Internet. Du kan också; styra den med rö;sten viaAmazon Alexa eller Google Assistant.

Unik swingkompressor
Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har fä;rre rö;rliga delar ä;n andra fabrikat vilket ger bä;ttre driftsä;kerhet och ö;kad livslä;ngd. Comfora har två; kammare fö;r en ä;nnu tystare och vibrationsfriare gå;ng. Swingkompressorn kä;nnetecknas av mycket lå;ng livslä;ngd. Till skillnad frå;n andra tillverkare har Daikin ingen fjä;der som kan brista i sina kompressorer.

Lä;gre miljö;på;verkan
Daikin anvä;nder kö;ldmedium R-32 vilket bå;de ä;r mer effektivt och lä;ttare att underhå;lla ä;n andra kö;ldmedium. Dess miljö;på;verkan ä;r upp till 80 % lä;gre ä;n hos R410A eftersom GWP-vä;rdet endast ä;r 675.


Installation av luftvä;rmepump

Av hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump. Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren.

Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat.
Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.
Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation.
Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten.

Du kan lä;sa mer kring regelverket och annat på;incert.seochalltomfgas.se


Beställ Daikin ATXTP25M/ARXTP25R på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Daikin ATXTP25M/ARXTP25R inom kategorin Luftvärmepumpar.

Kategori: Luftvärmepumpar
Artikelnummer: 117496
Visa fler