Sidan innehåller annonslänkar
Daikin

Daikin ARXTP35R2V1B / ATXTP35M5V1B

17880 kr
Kontrollera pris

Köp nu

Luftvä;rmepump Siesta ARXTP35R2V1B / ATXTP35M5V1B Daikin

Vä;rmer ner till -25 °C
Garanterad vä;rmekapacitet vid lå;ga omgivningstemperaturer, ner till -25 °C.

Kompakt
Enhetens kompakta må;tt gö;r den perfekt fö;r renoveringsprojekt, speciellt fö;r installation ö;ver dö;rr

Hö;g effektivitet
Å;rstidsrelaterade verkningsgrader hela sortimentet har A++ bå;de vid kyla och vä;rme

3D-luftflö;de
3D-luftflö;de kombinerar vertikal och horisontell autoswing fö;r att cirkulera en strö;m med kall eller varm luft ä;nda ut i hö;rnen till och med i stora utrymmen

Minskad miljö;på;verkan
Att vä;lja en R-32-produkt, minskar miljö;på;verkan med 68% i jä;mfö;relse med R-410A och leder direkt till lä;gre energifö;rbrukning tack vare dess hö;ga energieffektivitet

Utvecklad fö;r nordiskt klimat
Tack vare en unik fritt hä;ngande konvektor på; utomhusenheten ä;r defrostcykeln fö;rbä;ttrad vilket resulterar i lä;gre driftskostnader och ingen uppbyggnad av is. Utvecklad fö;r regioner med svå;ra vinterfö;rhå;llanden.

Tillval som inte ingå;r
Daikin Residential Controller (tillval) styr din inomhusenhet varifrå;n som helst med en app, via ett lokalt nä;tverk eller Internet.
Rö;ststyrning via Amazon Alexa eller Google Assistant fö;r att styra huvudfunktioner, som bö;rvä;rde, driftlä;ge, flä;kthastighet etc.

Installation av luftvä;rmepump
Av hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump. Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren.

Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat.
Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik. Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.
Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation.
Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten.

Du kan lä;sa mer kring regelverket och annat på;incert.seochalltomfgas.se

Vilken luftvä;rmepump ska jag vä;lja? »

Frå;gor och svar om luftvä;rmepump »

Luftvä;rmepump i fritidshus – frå;gor och svar »

Frå;gor om skö;tsel och underhå;ll av luftvä;rmepumpar »

Smarta funktioner till din luftvä;rmepump »

Hela familjens vä;rmeprojekt »


Beställ Daikin ARXTP35R2V1B / ATXTP35M5V1B på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Daikin ARXTP35R2V1B / ATXTP35M5V1B inom kategorin Luftvärmepumpar.

Kategori: Luftvärmepumpar
Artikelnummer: 117575
Visa fler