Sidan innehåller annonslänkar

Wilfa Haze HU-400BC

Beställ Wilfa Haze HU-400BC på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Wilfa Haze HU-400BC inom kategorin Luftfuktare.

Produktinformation

Luftfuktare HU-400BC HUMIDIFIER Wilfa HAZE LUFTFUKTARE – BREATH OF HACE Wilfa Haze ä;r en luftfuktare som fö;rbä;ttrar atmosfä;ren i ditt hem. Fö;r bå;de dig och dina vä;xter! Fö;rhindra frissigt hå;r, torr och irriterad hud och kliande ö;gon genom att anvä;nda en luftfuktare fö;r att fö;rbä;ttra din miljö;

Dina vä;xter kommer också; att ä;lska det!Speciellt vinterluften ä;r torr bå;de ute och inne, vilket bland annat kan ge upphov till ett antal bekymmer som irriterade luftvä;gar, problem med hå;r och hud, samt en ö;kad mottaglighet fö;r infektioner och fö;rkylningar Vi kan inte gö;ra nå;got å;t ​​utomhusluften, men det finns ett enkelt sä;tt att fö;rbä;ttra inomhusatmosfä;ren.

Ett bra inomhusklimat har en positiv effekt på; hä;lsan och en luftfuktare kommer att motverka symtom frå;n torr luft så;som torra vä;xter och sprickor i golv och vä;ggar. Ultrasonisk luftfuktare med WiFi-funktion och LED-displayHaze med ultrasonisk teknik levererar hö;g å;ngkapacitet och avger en fin å;nga som lä;tt absorberas i luften fö;r att uppnå; det perfekta inomhusklimatet.

Med WiFi-funktionen kan du koppla upp luftfuktaren på; ditt nä;tverk vilket ger dig full kontroll på; luftfuktigheten vart du ä;n ä;r (WiFi connected smart app anvä;nder 2,4GHz WiFi – Google Assistant & Amazon Alexa). LED-displayen på; luftfuktaren ger dig en tydlig ö;verblick ö;ver instä;llningarna och fuktighetsnivå;n i rummet.

KapacitetLuftfuktaren avger 450 ml å;nga per timma och passar utmä;rkt fö;r rum som ä;r upp till 70 m². Automatisk fuktkontrollHaze har en elegant design med en mycket anvä;ndarvä;nlig touchpanel.

Med funktionen automatisk fuktkontroll kan du enkelt och bekvä;mt stä;lla in ö;nskad luftfuktighet och luftfuktaren kommer automatiskt att reglera fuktutslä;ppningshastigheten fö;r att uppnå; ö;nskad luftfuktighet. Varm eller kall å;ngaLuftfuktaren lå;ter dig vä;lja mellan varmeller kall å;nga och med justerbar ventilering kan du ä;ven styra riktningen på; å;ngan.

Rikta in den fö;r jä;mn spridning i rummet eller lå;t kanske din kä;raste vä;xt få; lite extra uppmä;rksamhet. Enkel på;fyllning av vattenVattentanken på; 4 liter kan antingen fyllas på; uppifrå;n eller genom att lyfta ut den inre behå;llaren fö;r en enkel på;fyllning.

Luftfuktaren stä;nger av sig automatiskt nä;r vattentanken tas bort frå;n basen och nä;r vattentanken ä;r tom. Plasmafunktion och keramiskt filter hå;ller vattnet rentLuftfuktarens plasmafunktion avlä;gsnar luftburna bakterier och obehaglig lukt i rummet medans det keramiska filtret mjukar upp och renar ditt vatten.

Det keramiska filtretgå;r att rengö;ra och ä;r och å;teranvä;ndbart. Nattlä;ge och timerLå;t inte din nattsö;mn stö;ras av luftfuktaren, med nattlä;get kan du stä;nga av displayen på; din luftfuktare så; du inte stö;rs av ljuset.

Den inbyggda timern lå;ter dig dessutom vä;lja mellan 12 olika timerinstä;llningar (12 timmar) och efter ö;nskad tid så; kommer luftfuktaren automatiskt stä;nga av sig. Doftbehå;llareDroppa nå;gra droppar med din favorit eteriska olja i doftbehå;llaren på; luftfuktaren och lå;t doften spridas genom ditt hem.

Se även andra produkter från Luftfuktare

Snabbfilter
Sortera
Produkter från kända varumärken
Gamingstolar  gamingbord

Gamingstolar gamingbord från L33T

Se alla produkter
stenull

stenull från Rockwool

Se alla produkter
Tvättmaskiner

Tvättmaskiner från Bosch

Se alla produkter
Luftrenare

Luftrenare från Ozoneair

Se alla produkter