Sidan innehåller annonslänkar

Cylinda K3185HRFE


Beställ Cylinda K3185HRFE på nätet redan idag. Här har vi samlat mer information om produkten Cylinda K3185HRFE inom kategorin Kylskåp.

Produktinformation

Kylskå;p K3185HRFE Cylinda Rymlig kyl i rostfritt med dual flow Rymligt kylskå;p med stabilt metallhandtag. Genom Dual flow-teknik sprids kylan jä;mnt och ger rä;tt luftfuktighet i hela skå;pet, vilket ä;r bra framfö;rallt fö;r lite kä;nsliga livsmedel som till exempel grö;nsaker.

Stora rymliga hyllplan och effektiv LED-belysning. En speciellt anpassad zon fö;r fisk och kö;tt fö;rvaring.

Flaskhylla fö;r upp till 5 flaskor . Dö;rrarna omhä;ngningsbara. .

Kylskåp

Ett kylskåp är en hushållsapparat som används för att kyla livsmedel, läkemedel och andra varor till temperaturer mellan 0 °C och 8 °C. Kylskåp räknas som en vitvara. Moderna kylskåp använder en kompressorvärmepump för att föra bort värmen från skåpet. Innan elektriska kylskåp infördes användes isskåp.

Se gärna också

Grundig GSNE 107E20 FXRN

Kylskå;p GSNE 107E20 FXRN Grundig

Rymlig kyl
GSNE 107E20 FXRN ä;r ett stort kylskå;p som ä;r 185 cm hö;gt med 375 l volym. 

Superfresh zone
Genom att hå;lla temperaturen strax ö;ver fryspunkten hå;lls fuktigheten på; en optimal nivå;. I fö;rvaringslå;dan på; 31 l behå;ller exempelvis kö;tt, fisk och mejeriprodukter all sin smak, det fä;rska utseendet och nä;ringsä;mnena lä;ngre.

Full Fresh+
Fuktighetskontrollerat svalutrymme som hå;ller frukten och grö;nsakerna fä;rska lä;ngre.

Fack fö;r kö;tt, fisk och mejeriprodukter
Kö;tt, fisk och mejeriprodukter hå;ller sig fä;rska och attraktiva lä;ngre med Super Fresh Zone, som hå;ller temperaturen strax ö;ver fryspunkten och luftfuktigheten på; en optimal nivå;. Bakterietillvä;xt gö;r att maten blir då;lig med tiden fö;r den hä;r typen av livsmedel. Dä;rfö;r har Grundig utvecklat kylprodukter med en separat SuperFresh-zon. Fä;rdiglagad mat eller matrester frå;n middagen hå;ller också; mycket lä;ngre vid cirka noll grader ä;n vid vanliga kylskå;pstemperaturer. Den hä;r tekniken bidrar ytterligare till att minska matsvinnet i din vardag.

Lå;g ljudnivå;
I moderna boendemiljö;er med ö;ppna lö;sningar och integrerade vitvaror ä;r en lå;g ljudnivå; viktig nä;r man kö;per kvalitetsvaror. Detta skå;p utmä;rker sig genom att vara mycket tysta. Dessutom har alla kombinerade kyl- och frysskå;p frå;n Grundig också; två; separata kylsystem. Det fö;rhindrar att då;liga lukter frå;n maten sprids och ser till att skå;pen fö;rblir helt isfria. I praktiken innebä;r detta att du aldrig behö;ver avfrosta ett skå;p frå;n Grundig, men också; att energifö;rbrukningen hå;lls mycket lå;g. Det sparar bå;de pengar - och ä;r bra fö;r miljö;n.

Frukt och grö;nsaker hå;lls frä;scha och vitaminrika med Vitamin Care Zone
Vitamin Care-zonen hå;ller grö;nsakerna frä;scha lä;ngre och bevarar innehå;llet av C-vitamin i rö;da frukter och grö;nsaker. Den inbyggda tekniken med blå;tt ljus stimulerar de naturliga ljusfö;rhå;llandena så; att fruktens och grö;nsakernas friskhet och utseende hå;ller lä;ngre. Du kommer att uppleva fö;rdelarna i form av mindre avfall och fä;rre inkö;p - fö;r att inte tala om mindre utgifter.

Anti-odö;r filter
Ett sä;rskilt kolfilter avlä;gsnar bakterier och sä;kerstä;ller kontinuerligt mycket god hygien, skydd mot bakteriebildning och minskad lukt i kylen.

IonFresh
IonFresh-tekniken ä;r skonsam mot maten och din nä;sa. Fö;r att fö;rhindra otrevlig lukt och bakterier producerar systemet negativa joner som kan ses som "luftens vitaminer". I kylskå;pet fö;renar de sig med bakterie- och luktmolekyler och kanaliseras sedan bort frå;n kylskå;pet genom avfrostningen. Det innebä;r att luften i kylskå;pet fö;rblir ren och dina livsmedel hå;ller sig fä;rska lä;ngre.

Ö;vriga funktioner
Bland de ö;vriga funktionerna mä;rks bl.a. automatisk avfrostning, semesterlä;ge, snabbkylning, dö;rrlarm och LED-ljus frå;n sidovä;ggarna.

Läs mer