Stala dörrmekanism Ekoline liten

Källsortering

Hitta produkter inom kategorin Källsortering till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Källsortering.

Källsortering, fraktionsseparering, av avfall vid den plats där avfallet uppstår, i motsats till central sortering magnetiskt, optiskt, manuellt eller medelst siktning, syftande till fraktionsspecifikt omhändertagande och i synnerhet materialåtervinning.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer

Produkter från Källsortering