Montering av bison underlagstak

Montering av bison underlagstak

Montering av Underlagstaket kan utföras parallellt eller vinkelrätt mot takfallet detalj 1 och 2, med villkor beträffande taklutning enligt ovan. Spikläkt skall vara 12 x 50 mm som spikas med förzinkad trådspik 50 x 20 c 100 mm. Häftklammer för provisorisk fastsättning av folien får ej vara av icke rostskyddat järn eller av koppar då foliens långtidsegenskaper kan äventyras. Avseende bärläktsdimension för snölast hänvisas till respektive tillverkare av takmaterial. Läktavstånd skall vara anpassat till aktuell taktäckning. Spik för infästning av bärläkt skall vara 2 st förzinkade trådspik 100 x 34 eller 1 st förzinkat trådspik 125 x 40 i varje takstol, vid ändar och skarvar 2 st.