Alla inlägg

Så ska du använda fogmassa

Så ska du använda fogmassa

Fogmassa är ett material som används för att fylla i och täta fogar. Ett exempel på fogmassa är murbruk. Fogmassa kan till exempel användas till att fylla i fogarna mellan kakelplattor. Det kan också användas för att laga mindre hål och skador, till exempel efter skruvar och spikar. Idag finns två typer av fogmassa för kakel och klinker inomhus, traditionell cementbaserad fog och fogmassa baserad på geopolymerteknik. Den senare tål sura hushållsrengöringsmedel, har fotokatalytiska egenskaper och är utrustad med peciclean-effekt, vilken gör att den i princip nästan är självrengörande.

Läs mer
Så fungerar en dimmer

Så fungerar en dimmer

Dimmer är apparater som används för att variera ljusstyrkan på lampor. Genom att minska eller öka RMS-spänningen och därmed medeleffekten till lampan är det möjligt att variera intensiteten på ljuseffekten. Även om varierbara spänningskällor används för olika ändamål, brukar termen "dimmer" vanligen avse ändamålet att styra ljuskällor. För hemmiljö måste man vid köp och installation av dimmer, köpa en tillräckligt kraftfull dimmer som passar eventuell befintlig transformator av vanlig typ _eller_ som passar eventuell befintlig så kallad elektronisk transformator, samt klargöra om de aktuella lamporna är vanliga glödlampor, dimmerbara halogenlampor, LED-lampor, eller eventuellt någon annan typ av lampor (och självfallet även lampornas spänning och effekt).

Läs mer
Vad är en cirkelsåg?

Vad är en cirkelsåg?

Cirkelsågen är en typ av såg med en rund, roterande sågklinga. Klingan är monterad direkt på motorns drivande axel eller drivs med rem. Konstruktionen gör sågtypen särskilt lämpad till att kapning av olika material eller för klyvning av virke. Cirkelsågar kan vara utrustade med flera sågklingor på samma axel, det inbördes måttet mellan dessa kan ställas efter önskan. Cirkelsågar kan även vara utrustad med ett matarverk för optimal sågning vid till exempel industriell klyvning av stock eller plank med mera. Det finns cirkelsågar avsedda att användas som handverktyg, handcirkelsåg som kan användas till kapning och klyvning. Arbetsskyddtekniskt är det viktigt att en klyvkniv är monterad och rätt inställd på cirkelsågar som utför klyvning. Fel monterad klyvkniv kan orsaka bakkast av arbetstycken och förorsaka personskador, en regel är att aldrig befinna sig bakom en cirkelsåg vid klyvning. Ordet "cirkelsåg" är belagt i svenska språket sedan 1850.

Läs mer
Hur fungerar en centraldammsugare?

Hur fungerar en centraldammsugare?

Centraldammsugare är en fast monterad dammsugare som kopplas till ett rörsystem i bostäder eller andra lokaler. Rörsystemet förses med ett antal uttag (sugdosor), där en slang ansluts. Slangen är vanligen 8-12 meter lång och kan vara försedd med startknapp i handtaget. Ett rör från centraldammsugaren leder också ut i det fria. Dammet samlas upp antingen i en dammbehållare (cyklonrening) eller i en dammpåse (som i en vanlig dammsugare). Fördelarna med centraldammsugare är framförallt att de minsta dammpartiklarna avlägsnas ur inomhusluften. En vanlig dammsugare släpper däremot igenom en viss mängd mikrodamm ut i rummet. Ljudnivån blir också avsevärt lägre, eftersom dammsugarenheten oftast befinner sig i ett annat rum. Dessutom upplever många användare att det är enklare att städa och blir mindre slitage på möbler och inredning jämfört med en vanlig dammsugare. Till nackdelarna kan räknas kostnaden för att installera systemet. Några användare tycker också att det är besvärligt att hantera den långa sugslangen.

Läs mer
Vad räknas som en carport?

Vad räknas som en carport?

En carport (finlandssvenska biltak) är en täckt fordonsuppställningsplats. En carport är en anordning under vilken fordon, vanligen en personbil, kan parkeras. Den består av ett tak på stolpar, och kan ha högst två väggar. En carport skyddar mot snö, regn och solskador, men ger mindre skydd än ett garage mot vind och hindrar inte inbrott. En carport kan vara fristående eller sitta ihop med ett bostadshus alternativt monteras framför ett garage. I Sverige måste man på många håll ofta ha bygglov för att bygga en carport.

Läs mer
Därför har vi brandvarnare

Därför har vi brandvarnare

Brandvarnare är en anordning konstruerad för att kontinuerligt känna av en begynnande brand och avge en varningssignal. Det finns många typer av brandvarnare och deras utformning är beroende på vilken miljö de är avsedda att verka i. Bränder i industriella miljöer skiljer sig till exempel ifrån bränder som uppkommer i hem. I större byggnader är ofta brandvarnaren sammankopplad med brandlarm. En brandvarnare konstruerad för användning i hemmet är antingen optiska eller joniserande och är i regel försedd med ett batteri som måste bytas ut med jämna mellanrum. Helst bör man ha en brandvarnare i varje rum eller åtminstone en på varje våningsplan eftersom man aldrig säkert kan veta var en eventuell brand startar och hur den sprider sig. Joniserande brandvarnare använder sig av en radioaktiv källa, Am-241, för att upptäcka varm "osynlig" rök från öppen eld. Optiska brandvarnare använder sig av en ljuskänslig sensor för att upptäcka "kall" synlig rök från exempelvis glödbränder Svenska Brandskyddsföreningen uppmanar till följande underhåll av en brandvarnare i hemmet: Rengör brandvarnaren med dammsugare och utvändigt med lätt fuktad trasa en gång om året och vid falsklarm. Kontrollera att den fungerar minst en gång i månaden och när du varit hemifrån en längre tid, genom att trycka på testknappen. Brandvarnarens siren ska då ljuda. Samtliga funktioner i brandvarnaren kontrolleras på det här sättet. Byt batteri när den indikerar batteribyte, när den inte ger ifrån sig ljud vid tryck på testknappen eller när den inte fungerar som den ska. Byt ut brandvarnaren om testknappen inte fungerar efter batteribyte eller om den ger falsklarm efter rengöring.När brandvarnaren är förbrukad plockas batteriet ut och den sopsorteras som elektronikavfall eller lämnas till försäljningsstället.

Läs mer
Vad är en bastu?

Vad är en bastu?

En bastu (av badstuga), eller kölna, är ett till hög temperatur uppvärmt rum eller mindre byggnad som används för bad. Traditionellt har bastun även använts för torkning av malt, säd och lin, och för torkning och rökning av fisk och kött.. På finska är namnet på bastu sauna, vilket har fått ge namn till denna ångbadsform i de flesta delar av världen, som inte haft den tidigare. Bastubad var vida utbrett i Mellan- och Nordeuropa under medeltiden. Under den tiden var det vanligt med offentliga bastuinrättningar i städerna. De förbjöds oftast senare, under 1500- och 1600-talen.Hos allmogen i Sverige användes bastun endast undantagsvis för bad under 1700- och 1800-talen och då främst till julbadet, som i senare tid inte var något ångbad. I stället användes bastun främst för torkning av lin (främst i södra Sverige), säd (mest i norra Sverige) eller malt i samband med ölbryggning. I Östsverige användes bastun som rök.I samband med provinsialläkareföreningens bildande 1881 kom provinsialläkarna att göra bad och då framförallt bastubad till sin fråga. Under 40 år fram till riksdagsbeslutet 1918 och bildandet av den Svenska Föreningen för Folkbad drev man frågan i riksdag och regering men såg även till att befolkningen utbildades i personlig hygien. Man riktade sig främst till det egna skrået, lärare, kvinnor och barn. Detta resulterade i att bastubad kom att bli lösningen för folkbadsfrågan på den svenska landsbygden likaväl som att barnen utbildades i personlig hygien i skolan genom så kallade skolbad. Sammanlagt kom cirka 10 000 offentliga badstugor att byggas i Sverige under perioden 1900–1949.Tammerfors, Finlands tredje största stad, har officiellt utnämnts till "världens bastuhuvudstad".

Läs mer
Infravärmare utomhus med fjärrkontroll

Infravärmare utomhus med fjärrkontroll

Det ska vara skönt att sitta utomhus om kvällarna, även om det är lite kyligt. Infravärme gör kvällarna längre och trevligare utan tvekan. Ännu smidigare när man kan justera sin infravärmare med fjärrkontroll.

Läs mer
Montering av bison underlagstak

Montering av bison underlagstak

Före montering skall gångbryggor mellan takstolarna och ställning längs takfoten utföras. I övrigt skall Arbetarskyddsstyrelsens Anvisningar följas.

Läs mer
Top 5 Skruvdragare för hemmasnickaren

Top 5 Skruvdragare för hemmasnickaren

Skruvdragare räddar oss ofta i olika samanhang. Visst vill man slippa att dra åt ett tiotal skruvar för hands, och istället låta en fiffig maskin göra grovgörat. Många skruvdragare har sina egna små finesser, såsom små lampor eller olika dragstyrkor eller hastigheter.

Läs mer