TÄTNINGS&RENOVERINGSMASSA 10KG

Asfalt-tätmassor

Hitta produkter inom kategorin Asfalt-tätmassor till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Asfalt-tätmassor.

Asfalt (äldre synonymer bitumen judaicum, svart bernsten, syrisk asfalt, jordbeck) används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen (förr istället ofta av stenkolstjära) och krossat stenmaterial. Innan det färdigblandade materialet lagts ut på väg, kallas det asfaltmassa. Asfalt används även om naturasfalt; råolja som trängt upp till markytan och oxiderat. Naturasfalt består främst av bitumen och kerogen. Bitumen är smältbar och löslig i koldisulfid. Kerogen sönderdelas vid upphettning och är inte fullständigt löslig i koldisuldid. Albertit, nigrit och stellarit är olika typer av kerogen. Ordet härstammar från grekiskans ἄσφαλτος, asfaltos. Möjligen är det ett semitiskt lånord med betydelsen "hindra från att falla omkull" och skulle då syfta på ämnets förmåga att sammanfoga murar och andra konstruktioner. Andra källor menar att ordet kommer från sanskrit "jatu", alternativt det latinska "pix tumens" vilket betyder utsipprande beck.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer